Català

Català

Qui som?
XANIMX va néixer el 2011.
Som un petit equip creatiu format per G.D. Cowne i A. Cunillera, professionals del Regne Unit i Catalunya respectivament.
Ens encanta investigar, crear i fer; tenim l'avantatge de fer front als diferents reptes des de la perspectiva dels nostres diferents orígens i professions.

Què us oferim?
Desenvolupament web en PHP, HTML i CSS
Allotjament en servidor i registre de domini
Disseny gràfic creatiu
Creació i producció de so i música
Animació en 2D
Edició de fotografia i video
Producció de contingut multilingüe
Configuració i manteniment de sistemes GNU / Linux

Som usuaris actius i defensors de GNU / Linux i programari lliure

Oferim creativitat i assessorament amable a tots els clients.
Podem gestionar el vostre projecte amb passió i eficiència cobrint totes les etapes fins a la seva finalització.
Proporcionem un valuós coneixement i experiència al vostre projecte i produïm excel·lents resultats.

Si us plau, comproveu un exemple de la nostra feina aquí: Paul Creagh Carpentry.
El nostre portfolio estarà a punt aviat.

Què volem conseguir?
Ens agradarà convertir les vostres idees i necessitats en productes únics i destacats que comuniquin a la perfecció.
Busquem aconseguir resultats excel·lents; sempre treballem junts per produir un producte que satisfaci les vostres necessitats i expectatives.

Contacteu amb nosaltres
Expliqueu-nos les vostres idees i requeriments. Us aconsellarem.
Junts ho farem possible:
Tel. 0208 123 9060 (Regne Unit)
Mob. 635 65 89 11 (Espanya)
info@xanimx.com

English

English

Who are we?
XANIMX was born in 2011. We are a small creative team headed by G.D. Cowne and A. Cunillera, UK and Catalan professionals respectively.
We love researching, creating and making; we have the advantage of facing challenges from the perspective of our different backgrounds and professions.

What do we offer?
Web development in PHP, HTML and CSS
Hosting and domain registration
Creative graphic design
Sound and music creation & production
Animation
Video and photo editing
Multilingual content production
Configuration and maintenance of GNU / Linux systems

We are active users and proponents of GNU / Linux and free software systems

We offer creativity and friendly advise to all clients.
We can manage your project with passion & efficiency covering all stages right through to completion.
We provide invaluable knowledge and experience to your project and produce excellent results.

Please feel free to browse through a sample of our work here: Paul Creagh Carpentry.
Our portfolio is coming soon.

What we are looking forward to soon?
We would love to turn your ideas and needs into unique and outstanding products.
We seek to achieve excellent results; we always work together with you to produce a product that meets your needs and expectations.

Contact us
Explain us your needs and ideas. Let us make it happen:
Tel. 0208 123 9060 (UK)
Mob. 635 65 89 11 (Spain)
info@xanimx.com

Español

Español

¿Quiénes somos?
XANIMX nació en 2011.
Somos un pequeño equipo creativo formado por G.D. Cowne y A. Cunillera, profesionales de Reino Unido y Cataluña respectivamente.
Nos encanta investigar, crear y hacer; tenemos la ventaja de enfrentarnos a los distintos retos desde la perspectiva de nuestros distintos conocimientos y profesiones.

¿Qué ofrecemos?
Desarrollo web en PHP, HTML y CSS
Alojamiento en servidor y registro de dominio
Diseño gráfico creativo
Creación y producción de sonido y música
Animación en 2D
Edición de fotografía y video
Producción de contenido multilingüe
Configuración y mantenimiento de sistemas GNU / Linux

Somos usuarios activos y defensores de GNU / Linux y software libre

Ofrecemos creatividad y asesoramiento amable a todos nuestros clientes.
Podemos administrar vuestro proyecto con pasión y eficiencia cubriendo todas las etapas desde el inicio hasta el final.
Aportamos un conocimiento y experiencia valuosos para vuestro proyecto y producimos excelentes resultados.

Por favor, comprovad un ejemplo de nuestro trabajo aquí: Paul Creagh Carpentry.
Nuestro portfolio estará disponible en breve.

¿Qué queremos conseguir?
Nos encantará convertir vuestras ideas y necesidades en productos únicos y destacados que comuniquen a la perfección.
Buscamos obtener un resultado excelente; siempre trabajamos con vosotros para producir un producto que cumpla con vuestras expectativas.

Contacta con nosotros
Contadnos vuestras ideas y requerimientos. Os aconsejaremos.
Juntos lo haremos posible:
Tel. 0208 123 9060 (Reino Unido)
Mob. 635 65 89 11 (España)
info@xanimx.com

Contact